تیرچه

کلینیک ساختمانی تچرا دیزاین نمایندگی انواع تیرچه :

اين تيرچه به عنوان تيرچه نوين فولادي با جان باز مطرح بوده و جهت ساخت سقف هاي نوين در ساختمان های اسکلت بتنی، فلزی، بنایی و ICF مورد استفاده قرار مي گيرد. بال تحتاني تيرچه از جنس تسمه به عنوان عضو کششي عمل نموده و بال فوقاني و جان تيرچه ها از ميلگرد همراه با بتن به عنوان مقطع مرکب يکپارچه Tشکل عمل مي کنند. در فضاي خالي بين تيرچه ها از بلوکهاي سبک يونوليتي استاندارد و یا قالبهای فلزی موقت استفاده ميشود.

مزايا:

الف: داراي تأييديه فني از مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن

ب: مورد تأييد وزارت مسکن و شهر سازي به عنوان فن آوري نوين ساختماني

پ: داراي قابليت احراز شرايط وام ساخت صنعتي

ت: قابليت اجراي تيرچه ها با فواصل 70 و 75 سانتيمتري از يکديگر

ث: قابليت اجرا در دهانه هاي بزرگ (بالاي 6 متر)

ج: وزن سبک بدليل عدم استفاده از پاشنه بتني(حدود ۵ کيلوگرم بر مترطول)

چ: سبکتر و ارزانتر از تيرچه کرميت با هر دهانه

ح: ارزانتر از تيرچه پاشنه بتني يا سفالي در دهانه هاي بيش از ۳.۵متر

خ: قابليت حمل و نقل و اجراي سريع و آسان

د: قابليت جوشکاري و نصب يراق آلات در زير سقف

ذ: قابليت ايجاد خيز منفي در دهانه هاي بالاي 6 متر

ر: محاسبات تيرچه بر اساس آخرين تغييرات آبا

ز: قابليت توليد انبوه در حداقل زمان

ژ: توليد تيرچه با ارتفاع متعارف و استاندارد 20 و 25 سانتيمتري

س: قابليت کنترل کيفي تيرچه در مقايسه با تيرچه پاشنه بتني

روش اجرا:

اجراي اين تيرچه همانند تيرچه پاشنه بتني نياز به قراردادن شمع در زير تيرچه ها مي باشد. اما فاصله اين تيرچه ها از يکديگر تا ۸۳ سانتيمتر قابل قبول بوده و امکان اجراي تيرچه هاي با ارتفاع 20 و 25 سانتيمتر وجود دارد.