درباره ما

 

 بسمه تعالی

 

با توجه به وجود قسمتهای متعدد خدماتی در صنعت ساختمان،سازندگان محترم همواره در زمینه تأمین مصالح و تجهیز ساختمان با دشواریهای فراوانی مواجه اند که این امر

موجب اختلال و اتلاف زمان در روند کلی ساخت و ساز می شود.

بنابراین،وجود یک مجموعه تخصصی که بتواند در فضای کسب و کار رقابتی با حداقل زمان در تمام مراحل پروژه های ساختمانی پاسخگوی سازندگان محترم باشد، یک ضرورت

اجتناب ناپذیر می باشد.

کلینیک ساختمانی تچرا دیزاین به عنوان مرجع تخصصی ساختمانی، با هدف تأمین رضایت انبوه سازان،سازندگان و پیمانکاران محترم تأسیس گردیده و با دارا بودن نمایندگی

برندهای برتر داخلی و خارجی ساختمانی و کارگروههای متخصص و مجرب،می تواند در امر مشاوره،تأمین مصالح و تجهیز ساختمان در تمام مراحل ساخت،بطور کاملاً اصولی و 

علمی به شما سازندگان محترم خدمات ارائه نماید.

امید بر آن است با تکیه بر سه اصل علم،تجربه و زمان به اهداف عالی خود برسد.